Volgens de regels van het spel

Voorwaarden

Wij zijn op zoek naar een bouwteam dat bestaat uit minimum 5 personen die samengewerkt hebben aan een project dat maximum 5 jaar oud is en in de provincie Limburg gebouwd werd. Het project moet opgeleverd zijn ten laatste op 2 maart 2020.

 

Een dynamisch team bestaande uit technische professionals waar samenwerking prioriteit is. Samenwerking die zich afspeelt rond duidelijke communicatie en teamgeest. Een team bestaande uit échte teamspelers die ook oog hebben voor goede budgetcontrole en innovatie. Een verantwoordelijk team met inzicht, kwaliteiten en talenten.

Regels

 1. Deze wedstrijd wordt gecoördineerd door een stuurgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de initiatiefnemers.
 2. De organisatie behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen.
 3. De evenwichtig en onpartijdig samengestelde jury beslist autonoom over genomineerden. De jury dient op generlei wijze of geen enkel moment enige verantwoording voor af te leggen voor genomen beslissingen. Stuurgroepleden of partijen die rechtstreeks bij de projecten betrokken zijn, kunnen niet in de jury zetelen.
 4. De wedstrijd is open voor alle leden van een bouwteam die samen een project hebben gerealiseerd (of momenteel realiseren), en dit binnen de deelsector van de bouwnijverheid.
 5. De jury, die door omstandigheden tijdens het project van samenstelling kan wijzigen, beslist als een college en heefthet recht een dossier te weigeren indien dit niet volledig is. Tegen beslissingen van de jury is geen beroep mogelijk. De prijsuitreiking zal tijdens een officiële plechtigheid gebeuren.
 6. Er zal tevens een online stemming georganiseerd worden op basis waarvan er ook een publieksprijs zal worden uitgedeeld. De publieksprijs wordt in principe toegekend aan het bouwteam dat het hoogste aantal stemmen heeft behaald via online stemmen. Echter indien blijkt dat het beste bouwteam tevens de publieksprijs wint, zal de publieksprijs worden toegekend aan het bouwteam met de 2de hoogste score bij online stemming.

 

Tijdlijn wedstrijd

 • Maandag 20 maart 2020: Deadline online inschrijving. (Aanmelden van dossiers)
  Na registratie krijgt u een deelnameformulier doorgemaild,
  dit dient ingevuld te worden tegen maandag 26 maart 2020.
 • Vrijdag 27 maart 2020: 1ste juryronde om genomineerde teams te bepalen
  (Bouwunie te Hasselt, Zaal Mercuriuis).
 • April 2020: Bekendmaking genomineerde teams
 • Donderdag 23 april 2020: 2de juryronde met voorstelling van teams en projecten
 • Woensdag 27 mei 2020: Prijsuitreiking winnaar

Door deel te nemen verklaart iedere kandidaat zich akkoord met dit reglement