De Zigeuner levert Beste Bouwteam Limburg 2018!

winnaar het beste bouwteam 2018
De Zigeuner te Diepenbeek – Winnaar 2018

Op 22 mei maakte de jury de drie laureaten voor Het Beste Bouwteam 2018 bekend:

 

Het bouwteam van het project Park Leopold te Sint-Truiden, met als bouwheer NV Leopold (Bouwbedrijf Dethier & Vestio) en Bouwbedrijf Dethier als hoofdaannemer. Park Leopold is een exclusief en residentieelproject met 79 hedendaagse luxe appartementen en enkele kantoor- of handelsruimtes.

 

Het bouwteam van het project nieuwbouw Crematorium Stuifduin te Lommel, met als bouwheer Pontes en Vanhout nv als hoofdaannemer. Dit betreft de bouw van een crematorium met aula’s en ruimte voor koffietafels. Uniek is ook een waterpartij die een waterspiegel creëert waarop een kist kan staan voor buitendiensten, iets unieks in de uitvaartsector internationaal.

 

Het bouwteam van het project De Zigeuner te Diepenbeek, met als bouwheer JARIPA bvba en verschillende nevenaannemers. Het project omvat de volledige verbouwing van het kantoorgebouw van

reisorganisatie De Zigeuner. 

Enkele feiten die meegedragen hebben tot de beslissing van de jury zijn:

 

Los van het niet evidente vergunningentraject, onderscheidde dit project zich hier o.a. door de locatie, of beter de situatie. Het betrof hier immers een uitbreiding en verbouwing van bestaande gebouwen terwijl de activiteiten gewoon doorgingen. In deze context worden dus onrechtstreeks bouwheer, maar ook personeel en cliënteel bij het bouwteam betrokken.

 

De algemene leiding van het project lag hier in handen van de architect, maar reeds in een prille fase werden uitvoerders mee betrokken in het proces door o.a. BIM voor de technieken.

 

Een uitgebreide techniekenstudie heeft geresulteerd in een bijna energieneutraal gebouw. Hetgeen initieel niet voorzien was en dus ook een bijkomende investering en overtuiging van de bouwheer vroeg.

 

In dit dossier werden er zowel kort vóór aanvang als meermaals tijdens de werken verschillende wijzigingen doorgevoerd en dienden er “en cours de route” nog keuzes gemaakt te worden. Soms was de timing zeer krap, maar soms dienden er ook zaken terug afgebroken te worden. Om dan nog maar te zwijgen over het al dan niet verrekenbaar zijn van de aanpassingen. Wanneer in dergelijke omstandigheden meerdere aannemers gelijktijdig op de werf aanwezig zijn, brengt dat stress met zich mee. Al deze aanpassingen tijdens de uitvoering vragen veel begrip, flexibiliteit en inzet van de desbetreffende aannemers. Iedereen was evenwel uitermate gemotiveerd, overuren werden niet geschuwd en aannemers hielpen elkaar, zelfs buiten eigen vakgebied.

 

De continue dialoog voor en tijdens de werken, de constructieve instelling en de vloeiende samenwerking tussen partijen hebben ervoor gezorgd dat de werken verlopen zijn zonder noemenswaardige incidenten en ruim binnen de vooropgestelde termijn.

 

Het is dan ook omwille van die redenen dat dit project verkozen is tot winnaar van Het Beste Bouwteam 2018.

het beste bouwteam 2018
De Zigeuner te Diepenbeek – Winnaar 2018